مهدی کرمی

مربی آموزش مهارت عملی رانندگی
شروع فعالیت: چهارشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۰
تحصیلات: فوق لیسانس
نوع گواهینامه: پایه دو
نوع خودرو آموزشی: تیبا
مدل خودرو: ۱۳۹۵
سابقه مربیگری: ۱۰ سال
توضیحات: از سال ۱۳۹۰ در زمینه آموزش رانندگی شروع به فعالیت نموده است.