محمد حسین شهبازی

مربی آموزش مهارت عملی رانندگی
شروع فعالیت: پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۷
تحصیلات: دیپلم
نوع گواهینامه: پایه دو
نوع خودرو آموزشی: تیبا دو
مدل خودرو: ۱۳۹۳
سابقه مربیگری: ۴ سال
توضیحات: از سال ۱۳۹۶ در زمینه آموزش رانندگی شروع به فعالیت نموده است.