محسن کهریزی

مربی آموزش مهارت عملی رانندگی
شروع فعالیت: شنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۸
تحصیلات: فوق دیپلم
نوع گواهینامه: پایه یک
نوع خودرو آموزشی: پراید
مدل خودرو: ۱۳۹۹
سابقه مربیگری: ۱۶سال
توضیحات: از سال ۱۳۸۴در زمینه آموزش رانندگی شروع به فعالیت نموده است.