محمود علیزاده

مربی آموزش مهارت عملی رانندگی
شروع فعالیت: دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۳
تحصیلات: لیسانس
نوع گواهینامه: پایه دو
نوع خودرو آموزشی: ساینا
مدل خودرو: ۱۳۹۷
سابقه مربیگری: ۱۴ سال
توضیحات: از سال ۱۳۸۶ در زمینه آموزش رانندگی شروع به فعالیت نموده است.